Условия за ползване

 

Настоящият Уебсайт (www.promozewa.bg) се управлява от:
Essity Romania SRL
Polona street 68-72, 4th floor, District 1, Bucharest, Romania
ДДС: RO9423101
Тел.: +4 (021) 312 68 67

Настоящият Уебсайт (www.promozewa.bg) е собственост на:
Essity Hygiene and Health AB 
SE-405 03 Göteborg 
Sweden

Използването на уебсайта е предмет на следните Условия за ползване. Също така, специални условия, които надделяват над гореспоменатите условия  могат да се прилагат за отделни страници, услуги или функции на уебсайта.

Интелектуална собственост
Материалите в този уебсайт се предоставят от Eсити като услуга на своите клиенти и могат да се използват само за информационни, нетърговски цели. Единични екземпляри могат да бъдат изтеглени при спазване на разпоредбите по-долу.

С изтеглянето на материали от този Уебсайт, Вие се съгласявате с тези условия. Ако не се съгласите с тях, не използвайте Уебсайта и не изтегляйте материали от него.

Eсити и съответните й лицензодатели запазват всички права върху интелектуална собственост по отношение на съдържанието на този уебсайт, по-специално текстове, илюстрации, графики, оформления, картини, аудио и видео, както и техния избор и подреждане, както и всякаква друга информация за Уебсайта (колективно "Съдържание на уебсайта"). Съдържанието на уебсайтовете не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, наемано, заемано, публично излагано, публично достъпно, редактирано, адаптирано, трансформирано или използвано по друг начин без предварителното писмено съгласие на Eсити. Потребителят има право само да прави технически необходими копия на уебсайта за целите на сърфирането (достъп до уебсайта и показване на съдържанието на уебсайта). Всички права върху марки, използвани на уебсайта (търговски марки, търговски наименования и заглавия), са запазени от съответните им собственици.

Потвърждение от Потребителя

Уебсайтът може да предлага функции, които ви позволяват да предоставяте информация като рецензии на продукти, рейтинги, коментари и въпроси, свързани с продуктите на Eсити и компанията Eсити. Всички материали, информация или други съобщения, които предавате или публикувате на този уебсайт, ще се считат за неповерителни, неизключителни, безвъзмездни, неотменими, напълно подлицензионни и непатентовани ("Комуникации").

Не трябва да изпращате или публикувате съобщения, които биха могли да се считат за вредни, заплашителни, нарушаващи правата на интелектуална собственост или по друг начин в нарушение на приложимото право.

Вие се съгласявате да не влизате или използвате този уебсайт по начин, който би могъл да повреди или претовари всички компютърни системи или мрежи на Eсити или да използвате Уебсайта или съдържанието, предоставени на или чрез този уебсайт за незаконни или забранени от настоящите Общи условия цели.

Eсити ще бъдат свободни да разкриват, копират, разпространяват, включват и/или използват по друг начин съобщенията, заедно с всички данни, изображения, звуци, текст и други неща, включени в тях, за всякакви търговски или нетърговски цели, предмет на Политика за защита на личните данни [https://promozewa.bg/pzld.php].

Потребителски профили
Вие носите отговорност за данните на профила си и неговото не споделяне с трети страни. Вие носите отговорност за всички действия, предприети с вашия акаунт. Eсити си запазва правото да анулира и изтрие профила ви по всяко време без предварително известие.

Мострени продукти и купони
Сайтът може да ви позволи да поръчате проби и да получавате талони за продукти на Eсити. Eсити не гарантира непрекъсната наличност на мострени продукти и ваучери, както и че такива ще ви бъдат предлагани и си запазва правото да откаже или да анулира поръчка или ваучер по свое осмотрение.

Отговорност
Eсити не гарантира, че съдържанието на уебсайта е точно, пълно или актуално. По-специално, Eсити не гарантира, че уебсайтът ще бъде достъпен, без дефекти и вируси и ще бъде обезопасен по всяко време и че съдържанието на уебсайта може да се изтегли безопасно.

Eсити не предоставя медицински съвети и не носи отговорност в това отношение. Ако имате медицински състояния или въпроси, свързани със здравето си, трябва да се свържете с доставчик на здравни услуги, за да потърсите професионален съвет.

С изключение на щети, причинени умишлено или с груба небрежност от Eсити, Eсити не носи отговорност за щети, настъпили в резултат на използването на този уебсайт, по-специално загуба на програми или данни.

 Можете да използвате този уебсайт само в съответствие с настоящите Условия за ползване и за законосъобразни и подходящи цели. По-специално, забранено е използването на софтуер, процеси или оборудване, които пречат ръчно или по електронен път на работата или функционалността на уебсайта или причиняват неподходящо или прекомерно голямо натоварване за този уебсайт.

Връзки към Уебсайтове на трети страни
Този уебсайт е пряко или непряко свързан с външни уебсайтове, управлявани от трети страни. Наличието или съдържанието на такива уеб сайтове на трети страни не се контролира от Eсити и Eсити няма контрол над тях. По-специално, Essity не приема съдържанието на такива уеб сайтовекато свои собствени и не поема никаква отговорност, нито за съдържанието или безопасността на уеб сайтове на трети страни.

Прогнозни изявления
Този уебсайт съдържа изявления за бъдещи периоди. Прогнозите, представени на уебсайта, са субективни мнения на ръководството на Eсити и настоящите оценки на ръководството за бъдещото развитие, които се основават на различни предположения. Ръководството вярва, че тези оценки са разумни, но при определени обстоятелства подобна оценка също може да се окаже погрешна. Eсити не гарантира, че оценките на ръководството са правилни или че прогнозите на ръководството ще бъдат реализирани.

Промени
Eсити може да  променя, изменя, премахва, ъпдейтва съдържанието на уебсайта изцяло или частично по всяко време и без предизвестие. Eсити може да преразгледа тези Условия по всяко време, като актуализира това публикуване.

 Eсити запазва по свое осмотрение, правото, но не е задължено да (1) променя тези Условия за ползване; (2) непрекъснато наблюдава и премахва постовете и / или (3) да преустанови наличността на сайта по всяко време без предварително уведомление.

Приложимо законодателство
Всеки спор между вас и Eсити относно тези Условия за ползване се урежда от шведското законодателство.